Negură Bunget, “ZI”. About The Man Returned To Nature (Review)

“Pământule larg, fii trunchiul meu, fii pieptul acestei năprasnice inimi, prefă-te-n lăcaşul furtunilor cari mă strivesc, fii amfora eului meu îndărătnic!” L. Blaga In the Romanian culture, the human connection with nature was always a primordial element, we have connected with these natural elements in times of need and we have returned to it like […]